Formadors interns que són també mentors

Ets formador intern?

Mentoritzes el teu equip després de les formacions?

La millor manera d'assegurar-nos la transferència laboral és fer un mentoring a cada persona durant 6 mesos, com a mínim, després de la formació.

Hem treballat amb Cambra de Barcelona amb un equip molt implicat de persones amb qui hem consensuat una nova manera de treballar. I m'alegra compartir aquesta fotografia on un dels participants fa en directe una formació a l'equip.

 

Quines són les etapes per assegurar-nos bons resultats?

Dues etapes que es complementen.

A la primera etapa, FORMACIÓ, ens basem en 4 fases:

1a Fase

Planificació: és la clau de lèxit. Com assegurem que complirem els objectius de la formació? Per descomptat, el primer pas és definir els objectius SMART adequats al públic específic.

Per això, és crucial conèixer a qui impartirem la formació, els seus interessos, el seu històric, les seves expectatives. Això ens ajudarà a personalitzar les nostres sessions, creant un clima daprenentatge on cada persona se senti única i motivada al canvi.

En aquesta fase també cal ser conscient de les metodologies que utilitzarem. Com sabem, els mètodes interactius són els més efectius perquè el focus és a l'alumne. Per això, sempre aplico la llei de Pareto en les meves formacions: 20% teoria (mètodes expositiu i demostratiu) i 80% pràctica (mètodes interrogatiu i col·laboratiu)

2a Fase

Disseny: és el moment de donar forma als continguts, crear les dinàmiques i exercicis que reforçaran allò que s'ha après. Com aconseguim mantenir els nostres alumnes implicats i compromesos? Quines eines digitals puc introduir per practicar en directe tot allò compartit? Com impulso les idees dels participants per enriquir la sessió?

3a Fase

Impartició: És veritat que els formadors som avaluats en aquesta fase ia priori, sembla la fase més decisiva i desafiadora. Per part meva, dir-vos que quan he planificat i dissenyat a consciència una formació, em sento tranquil·la i emocionada davant la impartició. Perquè vull comprovar com puc encomanar el meu entusiasme per millorar tots els participants, perquè vull que ho gaudeixin i per descomptat, vull aportar-los valor i ajudar-los a créixer professionalment.

A més, sempre aprenc moltíssim de tots a les sessions. Moments de gran aprenentatge i gratificació!

4a Fase

Avaluació: Sembla que quan arriba el final de la formació, ja no ens queda temps per fer l'avaluació, oi? Doncs tinc bones notícies, l'avaluació no s'hauria de fer al final, sinó al llarg de les sessions. Sí! Per confirmar que estic comunicant bé al meu públic, que els aprenentatges són interioritzats i que es comencen a aplicar correctament.

A mesura que transcorre la sessió, les dinàmiques i les interaccions són “miniavaluacions” on puc fer balanç, després de cada tema, de com s'han interpretat els missatges i com estic responent a les necessitats dels participants. Per descomptat, també recomano una avaluació final, que inclogui els 3 primers nivells de Kirpatrick: satisfacció, aprenentatge i comportament.

I a la segona etapa, ens centrem en el MENTORING.

En aquest moment, podrem completar el 4t nivell d'avaluació de Kirpatrick, amb una valoració qualitativa i quantitativa dels resultats obtinguts.

Un cop a l'empresa, l'acompanyament de cada persona ens garanteix el compliment total dels objectius: transferir tot allò après al lloc de treball i guanyar seguretat en el nostre rol.

Recomanem una sessió setmanal de 30 minuts, on el mentor i el menti seguiran el seu Pla de Mentoring, en base al pla d'acció definit després de finalitzar la formació.

Aquest camí, format per aquestes dues etapes, Formació i Mentoring, és un camí apassionant per a tot l'equip, ja que a mesura que anem avançant guanyem benestar i productivitat en paral·lel.

Us animo a iniciar el camí ia gaudir-ne!

Cistella de la compra