Les 3 Tendències en Formació al s.XXI

Avui vull reflexionar amb tots vosaltres sobre com podem millorar la rendibilitat de les nostres formacions.

I no em refereixo al tema econòmic exclusivament sinó als resultats tangibles. A comprovar que allò après s'està aplicant per augmentar la productivitat i el benestar dels nostres equips.

3 REQUISITS DE LA FORMACIÓ DEL SEGLE XXI

1. Focus a les persones. El participant n'és el protagonista. Hem de prioritzar APRENDRE VERSUS ENSENYAR.
Com podem aportar valor als nostres participants? Haurem d'haver investigat prèviament les vostres necessitats específiques a nivell col·lectiu i, idealment, a nivell individual (quan sigui possible).
Sempre m'agrada explicar a les meves classes que tinc un GUIÓ FLEXIBLE, molt FLEXIBLE. Perquè seran els alumnes els qui m'indicaran on posar l'èmfasi, quines pràctiques potenciar i quins continguts refrescar.

2. Interacció i aplicabilitat. Tot ha de ser útil!!! La teoria és a Internet ia les xarxes socials, que ens informen de forma actualitzada sobre els últims avenços en cada tema. Quin sentit té una classe magistral basada en coneixements objectius? Cap!
Els continguts de les nostres formacions han d'adaptar la teoria a la realitat del participant i sobretot treballar l'aplicabilitat i demostrar que la seva posada en pràctica els garantirà millors resultats professionals i personals. Per això, una vegada més, el participant i la seva realitat són els protagonistes.
El diàleg ha de ser constant. La interacció ha d'estar en línia amb la tecnologia digital vigent. Nombroses aplicacions com Kahoot, Mentimeter, Feedbàlia, Trello, Mindmeister, Slack… ens permetran dinamitzar i gamificar l'aprenentatge.
El formador del segle XXI potencia la memorabilitat dels coneixements compartits a través de la pràctica. Ho va dir ja Edgard Dale amb la seva coneguda i cada cop més vigent, Teoria de l'aprenentatge: recordem 75% del que fem/practiquem (aprenentatge actiu) i només el 5% del que escoltem (aprenentatge passiu). Les noves generacions escolten de manera més selectiva, són més actius i més impacients. I tots en general som més exigents, estem envoltats de multitud d´estímuls i només recordarem allò que ens ha impactat emocionalment.
L'experiència personal, la pràctica del que s'ha après és emocional, per això és més eficaç, més productiva i més rendible.

3. Avaluació continuada durant la formació i Seguiment individual després.

Els cursos presencials i on-line ens serveixen per a:
a) Ser conscients del que ja estem fent bé, per tal de continuar potenciant els nostres punts forts.
b) Definir els nostres objectius de millora. Objectius personalitzats, diferents per a cada persona perquè la seva realitat laboral és diferent.
A les meves formacions sempre impulso els participants a realitzar el seu Pla d'Acció de Millora. I aquest pla ha de ser reforçat amb el Feedback del formador després de 3 setmanes de pràctica.
Tots sabem que necessitem com a mínim practicar 21 dies per generar un hàbit, per desaprendre i reaprendre. En una paraula, per millorar. És en aquest moment, un cop interioritzats els coneixements i un cop demostrada la seva efectivitat, quan podem comprovar la rendibilitat de la formació. És ara quan ens sentim satisfets i quan l'esforç realitzat té sentit. Bravo!

Per descomptat, cal seguir avaluant els resultats de la formació de forma periòdica i preferiblement dins de l'empresa.

Benvingut al món de la formació aplicada i interactiva del segle XXI!

Cistella de la compra