Avalues en directe els teus alumnes quan tanques cada tema? T'autoavaluas tu com a formador?

AVALUACIÓ és una paraula clau a tota Formació. Sempre avaluem per millorar.

Per què?

  1. Avaluem per confirmar que estem alineats amb els alumnes o els participants en qüestió d'objectius.
  2. Comprovem que hem creat un ambient favorable per a la participació, un clima proper on cadascú se senti còmoda per enriquir la sessió amb la seva experiència i les seves preguntes.
  3. Ens assegurem que ens estem expressant empàticament amb la nostra audiència, amb un llenguatge comprensible, adequat als coneixements de la matèria.

En resum, avaluem contínuament per aportar valor al participant i garantir que podrà aplicar els continguts de la formació a la seva vida professional (transferència laboral).

¿Autoavaluació del Formador?

El repte d'un formador ha de ser la millora contínua.

Estar al dia amb les tecnologies, amb nous mètodes que faciliten l'aprenentatge, amb la gamificació i la dinamització dels continguts…

Recordem que ser expert a la nostra àrea de coneixement és només el primer pas per ser un bon Formador. Un pas necessari encara que no suficient.

Demanar a l'alumne un Feedback concret i sincer de la nostra formació és un símbol d'humilitat i honestedat. Amb els alumnes i amb un mateix. Sempre farem una Avaluació Bidireccional, per respecte mutu.

Quines són les 4 fases per realitzar una formació excel·lent?

  1. Planificació de continguts i dinàmiques adaptats a les necessitats de lalumne.
  2. Disseny de materials empàtics del segle XXI.
  3. Comunicació bidireccional que inclogui 2 requisits fonamentals: assertivitat i proactivitat.
  4. Avaluació i Seguiment: En directe, és a dir, durant la formació i per descomptat també Avaluació Final, per definir un Pla d'Acció per a cada Participant, que us ajudi a seguir millorant.

Des d'aquestes línies volem emfatitzar la necessitat d'avaluar i autoavaluar (Avaluació 360) perquè és la millor manera d'optimitzar l'aprenentatge (de l'alumne i sobretot del formador).

Cal ser Creatiu a l'Avaluació?

Avalues en directe els teus alumnes quan tanques cada tema? T'autoavaluas tu com a formador?

Per descomptat la resposta és Sí!!

Al segle XXI l'Avaluació no és un llistat de preguntes tipus examen. Podem avaluar amb jocs, amb aplicacions mòbils, amb treballs en equip, on-line i off-line,…

Com a tancament, permeteu-me dues pregunta interactives:

  • Quantes maneres d'avaluació coneixeu?
  • Quin és el vostre mètode d'avaluació preferit?

Per descomptat, espero el vostre Feedback a aquest post per seguir aprenent i millorant. Moltes gràcies!!

 

Cistella de la compra