Formació de Formadors. Som al s.XXI!

 

Per què les empreses preparen els seus directius per ser Formadors Interns?

Em resulta molt gratificant impartir el curs «Formació de Formadors» a les empreses perquè estic amb companys que, com jo, tenen la vocació de transferir la seva experiència i coneixements, per ajudar a optimitzar els resultats empresarials.

Cada cop més les organitzacions són conscients de la necessitat de formar els seus directius per ser eficaços quan adopten la figura de Formador Intern o Mentor.

Avui dia, ja consolidat el segle XXI, és obligatori aplicar les metodologies i tecnologies del nostre segle per fomentar l'aprenentatge dels alumnes.

Ser expert a la nostra àrea de treball és el primer pas per encaminar-nos a ser Formadors Interns. Repeteixo, només és el primer pas.

Els nostres participants vénen al també anomenat curs Train the Trainers impacients per conèixer com Planificar una Formació, Sistemes de Gamificació Interactius i sobretot noves Metodologies per captar l'atenció dels alumnes i mantenir-los desperts i implicats (el famós «engagement«). 

3 Elements imprescindibles per ser un Formador del Segle XXI

Formació de Formadors. Som al s.XXI!Formació de Formadors. Som al s.XXI!Formació de Formadors. Som al s.XXI!

  1. Conèixer a priori el nostre alumne per personalitzar al màxim la formació. Està comprovat que una formació ha de ser un diàleg constant amb l'alumne. El compliment de les seues expectatives i necessitats són el focus de la formació. Enrere queden les classes unidireccionals on l'alumne era un mer oient/espectador. Avui la nostra missió és assegurar-nos que cada alumne obté els resultats i objectius marcats a cada curs. L'avaluació continuada i directa és un requisit que el Formador ha de planificar per garantir l'èxit de cada alumne.                                                                                                                                                           
  2. Interactivitat: El diàleg continu amb l'alumne el transformi en Protagonista. Aprendre a través de la pràctica consolida els nous coneixements i ajuda que el participant s'atreveixi a transferir allò après al seu dia a dia laboral. Els mètodes interrogatius i col·laboratius són l'essència de l'aprenentatge del segle XXI. Com diu Daniel Goleman al seu llibre «Lideratge» «El Formador és responsable de mantenir sempre en estat actiu les neurones del seu equip.                                                                                                                                                                                                            
  3. Creativitat: és la competència que diferencia una formació correcta d'una formació excepcional. L'Actitud Creativa del Formador és la predisposició a provar noves tècniques dia a dia per obtenir millors resultats, racionals i/o emocionals. Innovar és la clau!

 

3 Elements Màgics del Segle XXI:

Formació de Formadors. Som al s.XXI!Formació de Formadors. Som al s.XXI!Formació de Formadors. Som al s.XXI!

  1. Aplicacions col·laboratives com Kahoot, Mentimeter, Linoit, Manual Thinking, GoogleDrive, Piktochart…                                    
  2. Eines que permeten Seguiment i Avaluació on-line com Skype, Zoom, Adobe Connect, Webex, Hangout…     
  3. Neuroaprenentatge i combinació d'estils d'aprenentatge: Kolb, Taxonomia de Bloom, Aprenentatge Experiencial, Tècniques Inclusives i Emocionals, Classe invertida o Flipped -Classroom, Gamificació…

El rol del Formador del segle XXI és Apassionant i Retador. T'hi apuntes?

 

Cistella de la compra